İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Basın
Sektörle ilgili çıkan haberlerin tasnifi, değerlendirilmesi ve yönetim kuruluna iletilmesi, Basın yayın organlarına basın duyurularının ulaştırılması, Borsamızın periyodik yayınlarının yayıma hazır hale getirilmesi ve yayımlanması, Borsamız ile ilgili çeşitli yayınlar hazırlanarak üyelerimize ulaştırılması (iş rehberi- katolog- cd vb.), Yerel ve ulusal medya ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan tüm hizmetleri kapsar.

Muamelat
Muamelat Servisi tarafından KTB' ye giriş ve çıkışı yapılan tüm evrakların kontrollü ve kayıtlı bir şekilde dağıtımı, giriş ve çıkışı, kayıt altına alınması, Yönetim ve Meclis toplantı gündeminin hazırlanması, alınan kararların kayıt altına alınarak ilgili servislere iletilmesi ve Meslek Komiteleri Toplantı Tutanaklarının düzenli bir şekilde hazırlanıp takibinin yapılması amacıyla yapılan tüm hizmetleri kapsar.

  • GöreviAdı Soyadı
  • ÖZEL KALEM VE MUAMELAT MÜDÜRÜİSMAİL ÖZKAN
  • ÖZEL KALEM VE MUAMELAT MEMURUEmine Özlem AKBULAK
  • ÖZEL KALEM VE MUAMELAT MEMURUBetül ÇALIKUŞU
  • ÖZEL KALEM VE MUAMELAT MEMURUSerpil UYGUN
  • ÖZEL KALEM VE MUAMELAT MEMURUBurhan AYSAN
  • ÖZEL KALEM VE MUAMELAT MEMURUFATMANUR BERKOL
  • ÖZEL KALEM VE MUAMELAT MEMURUElmas ÇALIKUŞU