İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

2003 yılında mevcut hububat analiz laboratuarının genişletilmesiyle kurulan Konya Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuarı; et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, hububat ve hububat ürünlerinde, bakliyatlarda, baharatlarda, kuruyemişlerde, meyve ve sebzeler ile bunların ürünlerinde ve diğer gıda maddelerinde her türlü fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapabilecek kapasite ve yeterliliğe sahiptir. Bir trilyonun üzerindeki yatırım maliyeti, son teknolojiye sahip cihaz donanımı, eğitimli personeli ile analizleri güvenilir, hızlı ve doğru yapmayı ilke edinmiş olan laboratuarımız, analiz sonuçlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul görmesi amacıyla Sağlık Bakanlığından aldığı ‘Kuruluş İzni’nin ardından 08.03.2005 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından ‘Faaliyet İzni’ yetki belgesini almıştır. Bu belge kapsamında yer alan un analizleri, bakliyatta ve hububatta fiziksel analizler, bazı kimyasal analizler (protein, yağ, selüloz, nem, kül), fındıkta mikotoksin analizi ve mikrobiyolojik analizler sonucunda verilen raporlarımız resmi olarak geçerlidir. Ayrıca bu analizler, ihracat ve ithalat numunelerinde de yapılmakta, sonuçları resmi kabul görmektedir.

Laboratuarımız TS EN ISO 17025 standardı kapsamında TSE tarafından onaylanmış ve TSE laboratuarı (taşeron laboratuar) olma hakkı kazanmıştır. Aynı standart kapsamında birçok gıda ve gübre analizinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir.

Laboratuarımızda, uluslar arası geçerliliği olan ISO, BAM, EPA, AOAC, AACC ve ICC metotları ile TS analiz metotları uygulanmaktadır.

Borsamız bünyesinde gıda laboratuarının yanı sıra toprak analiz laboratuarı da yer almaktadır. Toprak laboratuarımızda; toprak, yaprak, gübre ve torf numunelerinde kimyasal analizler yapılmaktadır. Toprak numunelerinde, yapılan analiz sonucunda elde edilen değerler göz önüne alınarak gübreleme tavsiyesi verilmekte, bu tavsiyeler yapılırken mikro besin elementlerinin miktarları da dikkate alınmaktadır.

Ayrıca Gübre Analiz Laboratuarımız Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılmakta olan piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınan kimyevi, organik, organomineral, özel, mikrobiyal ve enzim içerikli organik gübreler ile toprak düzenleyicilerine ait numunelerin analizlerini yapmak üzere yetkili olan 37 laboratuardan birisidir.

  • GöreviAdı Soyadı
  • LABORATUVAR MÜDÜRÜHAYALİ MAHMUT ATALAY
  • LABORATUVAR MEMURUUĞUR AKGÖZ
  • LABORATUVAR MEMURUSEMA ATALAY