İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

KTB'de gerçekleşen muhasebe gerektiren işlemlerin yapılması amacıyla, verilen tüm hizmetleri kapsar.

  • GöreviAdı Soyadı
  • MUHASEBE MÜDÜRÜAbdullah KÜÇÜKŞEN
  • MUHASEBE MEMURUHacer TANIR
  • VEZNEDARCEMAL DALAN