Elektronik Satış İşlem Piyasası

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.trKonya Ticaret Borsası 18 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ’nin ilk Elektronik Satış Salonunu hizmete sunarak BorsaKonya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasalarının temelini oluşturmuştur. Elektronik Satış Salonumuzda 142 üyemiz aynı anda aktif işlem yapabilmektedir. Elektronik Satış İşlem Piyasasında Konya Ticaret Borsası üyesi gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilileri ile bunların noter vekaleti ile yetkilendirdiği elektronik imza almış kişiler işlem yapabilir. Elektronik Satış İşlem Piyasamızda yıllık 1 milyon ton hububat işlem görmekle beraber yıllık 1,25 Milyar TL işlem miktarı oluşmaktadır.

Müstahsillerimiz ürünlerini borsamızda satmak üzere kamyon, tır veya traktör ile numune binamıza getirir. Otomatik numune alım sondaları ile aracın değişik yerlerinden numune alınır ve fiziksel analiz yapılmak üzere numuneler laboratuvara iletilir. Alınan numunelerin fiziksel analizleri TMO Alım Kriterleri ve TSE Standartlarına göre yapılır. Numuneler hektolitre, rutubet, protein ve diğer değerlerine bakılarak analiz numunesi ve şahit numune olmak üzere ikiye ayrılır. Numunelerin laboratuvar elemanları tarafından analizleri yapılarak bilgisayar ortamında satış öncesi analiz raporuna kayıt edilerek satışa sunulur.

Laboratuvarda analizi tamamlanmış numuneler satışı gerçekleştirilmek üzere satış salonunda bekletilir. Elektronik Satış İşlem Piyasasında alım yapabilmek için üyelerimiz elektronik imza ile sisteme giriş yapmalıdır. Her firma sadece bir elektronik imza ile alım yapabilmektedir. Satış işlemleri bilgisayar üzerinden elektronik sistemde yapılmakta ve ürünlerin dolaşması için konveyör sistemi kullanılmaktadır. Kayıt sıralarına göre sıralanan 30 numune yaklaşık 5 dakikada sisteme tanıtılır ve seans süresi olarak 13 dakika verilerek satış işlemleri yaklaşık 18 dakikada bir seans tamamlanmaktadır. Her üyenin önünde ürünlerin analiz değerlerini görebilecekleri ve fiyat verebilecekleri dokunmatik ekranlar bulunmaktadır. Numune tabakları konveyör sistemi ile üyelerin önünden geçerken RFID teknolojisi sayesinde analizler ekranda görünür. Geçiş esnasında üyelerimiz istedikleri üründen numune alarak önlerindeki tablaya koyarak fiziksel olarak inceleme imkanına sahiptirler. Üyelerimiz istedikleri ürüne seans sonuna kadar manuel fiyat artışı, otomatik artış veya tek fiyat girişi şeklinde fiyat verebilmektedir. Ayrıca üyeler ilgilendiği ürünleri takibe alabilmekte, gruplarına ve analizlerine göre filtre yapabilmektedirler.

Seans tamamlandığında ürüne en yüksek fiyatı veren alıcının fiyatı Elektronik Satış İşlem Piyasası veznelerine otomatik olarak gönderilmektedir. Müstahsillerimiz seans süresi boyunca ürünlerinin gerçekleşen fiyat değişimlerini anlık olarak bekleme salonundaki ekranlardan izleyebilmektedir. Seans sonunda müstahsillerimiz ürünlerine verilen fiyatı vezne üzerindeki Led ekranlardan görebilmektedir. Müstahsillerimiz belirlenen fiyata ürünlerini satmak isterlerse satış işlemi gerçekleşerek tescili yapılır. Müstahsiller verilen fiyatı beğenmezlerse satış işlemini iptal edebilirler.

Elektronik Satış İşlem Piyasasında ürününü satan müstahsil aynı gün ürünü alıcı deposuna teslim etmek zorundadır. Alıcı ise satın aldığı ürünleri aynı gün teslim almak ve ürün bedelini peşin ödemek zorundadır. Numune üzerinden satılan malın tamamı, satışa konulan numuneye uymadığı ve daha düşük evsafta bulunduğu hususunda anlaşmazlık sonucu borsaya başvurulması halinde, borsa görevlilerince alıcı ve satıcının huzurunda üründen tekrar numune alınarak analizi yapılır. Şahit numune analizi de göz önüne alınarak ürünün kalite ve kriterlerinde farklılık yoksa alıcı ürünü teslim alarak bedelini öder. Ürünün kalite ve kriterlerinde farklılık varsa alıcının seçim hakkı vardır. Alıcı isterse ürün numunesine uymadığı için alımı iptal eder, isterse ürünün sınıf ve derecesindeki ortalama fiyat üzerinden satıcı ile uzlaşmaya gidebilir.

Elektronik Satış İşlem Piyasası İş Akışını buradan inceleyebilirsiniz...

Satış Öncesi Laboratuvar İşlemleri ...

Elektronik Satış İşlem Piyasası Galeri