İletişim Bilgileri

Logolar

Tarihçe

Konya'nın Selçukiler devrindeki Buğday Pazarı İnce Minare civarında idi. Osmanlı döneminde ise Buğday Pazarı İmarethane'de bulunuyordu. İmarethane II.Selim'in Şehzadeliği zamanında Hicri:974/Miladi:1566-Hicri:982/Miladi:1574 yıllarında yapılmıştır. 1901 yılına kadar Buğday Pazarı olarak kullanılan eser daha sonra da Sipahi Pazarı olarak kullanılmıştı.