Konya Ticaret Borsası

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

- İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yeniliklere açık anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum.
- Dünya'daki değişimi sürekli gözlemleyerek üyelerine dünya standartlarının da üstünde hizmet vermeye çalışan insan ve kalite odaklı bir kurum.
- Yasalara uyan, toplumsal değerleri, insanları din, ırk, milliyet, renk, siyasi düşünce gözetmeksizin seven, saygı duyan bir kurum.
- Her çalışanına değer ve eşit fırsat hakkı vererek, çalışanlarını problemin değil çözümün bir parçası olmaya yönlendiren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, takım ruhu ile çalışan, şeffaf, öngörülü, tarafsız, tutarlı ve etkin bir yönetim anlayışı.
- Çağdaş bilgi ve teknolojiye öncelik veren, araştırmacı, yenilikçi, hizmet verdiklerine göre hizmeti şekillendiren, ortak akıl ile hareket ederek sürekli kendini yenileyen, doğayı koruyan, toplumsal sorumluluk sahibi ve kaynakları etkin kullanan bir kurum.