Bültenler

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Günlük Bülten

Elektronik Satış Salonumuzda işlemler tamamlandığında günlük bülten otomatik olarak oluşacaktır.


  • Eski Tarihli Bültenler

Bültende Yer Alan Kısaltmalar

H.M.S : Hazır Müst. Satışı
H.T.S : Hazır Tüccar Satışı
TMO.A : Toprak Mahsulleri Ofisi Alış
TMO.S : Toprak Mahsulleri Ofisi Satış
DÜÇ.S : Devlet Üretme Çiftliği Satış
VHMS : Vadeli Hz.Müs.Satışı
VTS : Vadeli Tüccar Satışı
İ.T.A : İthal Tüccar Alışı
ŞFBA : Şeker Fabrikası Alışı
TMOİKA : TMO İhr. Kayıt Satışı
TMOAL : TMO Alivre Alışı
VTMOA : Vadeli TMO Alışı
VTMOS : Vadeli TMO Satışı
THKST : T.H.K Satışı
İ.K.S : İhraç Kayıtlı Satış
KHMS : Kaza Hz.Müs.Satışı
KHTS : Kaza Hz. Tüccar Satışı
KTMOA : Kaza T.M.O.Alışı
KTMOS : Kaza T.M.O Satışı
KDÜÇS : Kaza Düç. Satışı
KVHMS : K.Vd.Hz.Müs.Satışı
KVHTS : K.VD.Tüccar Satışı
KİTA : Kz. İthal Tüccar Alım
KŞFBA : Kz. Şeker Fb.Alışı
KDİSK : Kz.TMO.İhr.Kayıt Satış
KTMOA : Kz.TMO.Alivre Alışı
KVDAL : Kz.Vd.TMO.Alışı
KVDST : Kz.Vd.TMO.Satışı