Bilgi Edinme Kayıt

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Bilgi Edinme Form

!!! Tüm Alanların Doldurulması Zorunludur !!!
   
Gerçek/Tüzel Kişi     
 
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı
 
Adresi
 
TC Kimlik No
 
E-Posta Adresi
 
Başvurunuza Hangi Yolla Cevap Almak İstersiniz ? (*)

    
 
İstenen Bilgi ve Belgeler
 
 
 


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

* Tüzel kişilerde yetki belgesi başvuru dilekçesine eklenmelidir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin tam metni ve ekleri aşağıda .pdf ve .doc formatlarında sunulmuştur.

    Bilgi Edinme Hakkı Yönetmelik .PDF ----> Download

    Bilgi Edinme Hakkı Yönetmelik .DOC ----> Download