Konya Ticaret Borsası

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

- Arz ve talebe dayalı piyasa fiyatlarının oluşmasında, etkin rol almak.
- Rekabet ortamı sağlayarak, Konya ve Türkiye tarımının gelişimine katkıda bulunmak.
- Üyelerimizin, sektörlerinde gelişimlerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak ve bölgemizin ekonomisini geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmek.
- Dünya ölçeklerinde borsacılık yapabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve personelin mesleki eğitimlerini belli programlar dâhilinde sağlayarak, hızlı ve güvenilir bir satış ortamı sağlamak.

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

- Sadece bölgesinde değil ulusal ve uluslararası piyasalarda aktif ve etkin bir şekilde yer alarak tarımın ve tarımsal ticaretin değerini arttırmak.
- Dünyadaki gelişme ve değişimleri yakından takip ederek, güçlü tarımsal politikaların oluşturulmasında etkin olmak.
- Bölgemizi tarımsal üretim ve tarımsal ticaret açısından cazibe merkezi haline getirmeye öncülük edecek çalışmaları yapmak, yapılan çalışmalara katkı sağlamak.
- Bütün dünyayı ve insanlık ailesini ilgilendiren iklim değişiklikleri, şehre göç, gıda güvenliği ve güvenirliği gibi birçok temel alanı ilgilendiren küresel meydan okumalara karşı tarımsal üretimin sürekliliğini sağlayacak çözümler üretmek.
- Gıda endüstrisinin nitelikli tarımsal ürün ihtiyacını sürekli ve düzenli şekilde sağlaması için gerekli çalışmaları yapmak.
- Üyelerini sürdürülebilir bir tarım ve tarımsal ticaret ortamında AB'ye hazırlayarak, global yönetim anlayışı içerisinde dünya borsalarına interaktif entegre olmak.