Konya Ticaret Borsası

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

KTB KALİTE POLİTİKASI
Ürün fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak tüccarlarımızın ve üreticilerimizin (müşterilerimizin) süregelen genel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlamak,
Tüccar ile üreticilerimiz arasındaki ticari anlaşmanın dürüstlük, karşılıklı güven mesleki disiplin ve ahlakına uygun şekilde uygulanmasını sağlamak, Personelimizin yaratıcılıklarını ve insiyatiflerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamak amacı ile ilgili personele gerekli eğitimleri vermek,
Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının, tüm personelin katılımıyla yürütülmesini, genel kalite anlayışı çerçevesinde yapılan her işin ilk seferinde ve sürekli doğru yapılmasını sağlamak,
KTB kalite güvencesi sistemimizin kalite politikasını oluşturmaktadır.

KTB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Konya Ticaret Borsası insan kaynağını stratejik bir kaynak olarak tanımlamakta ve en verimli biçimde yönetilmesi için aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

Borsa’da insan kaynakları, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam edilerek ve pozisyonların yedeklemesi de göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.
Personelin; hak ve sorumlulukları göz ardı edilmeden, çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kurallara uygun hareket edilir.
Çalışanların başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışma ortamının iyileştirmesi yapılarak motivasyonu ve bağlılığı ön planda tutulur Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak için eğitimine önem verilir.
Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, deneyim, liyakat ve yasalar doğrultusunda ücretlendirme yapılır.
Performans değerlendirmesi ile ödüllendirme yapılır. Çalışanların kişisel gelişimleri için, performans ile ilgili geri bildirimler yapılır.
Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alınır.
Çalışanlar topluluk içerisinde onurlandırılır. Eleştirilerde kişilik haklarına saygılı davranılır.
Çalışanların iletişiminin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

KONYA TİCARET BORSASI HABERLEŞME POLİTİKASI
Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmelerin paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamak; üyelerin tarımsal ticarette küresel aktörler arasında yer almasına imkân tanıyacak bilgileri paylaşmak Konya Ticaret Borsasının temel haberleşme politikasıdır.

KONYA TİCARET BORSASI MALİ POLİTİKASI
Konya Ticaret Borsası mali politikası; mali kaynakların önemli bir hizmet aracı olduğu bilinciyle üyelerinin ve tarımsal paydaşlarının sosyokültürel hayatlarına katkı sağlayarak, AB müzakere ve tam üyelik süreci içerisindeki temel ihtiyaçlarına cevap verecek ve onların sürdürülebilir gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. KTB’nin ana hedefi üyelerinin ulusal ve uluslararası boyutta birer aktör olarak kendi pazarları içerisinde söz sahibi olmalarını sağlamaktır. KTB mali kaynaklarını bu ana hedef doğrultusunda güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların yapılmasını ve kaynakların ekonomik kullanılmasını sağlayan faaliyetler doğrultusunda kullanır.

KONYA TİCARET BORSASI BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI
Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla KTB’nin istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmaktır.

KONYA TİCARET BORSASI ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI
KTB; içinde bulunduğu çevreyi tanımak, değerlendirmek, gelişim ve değişimlere uyum sağlayacak önlemleri üyelerinin güven ve desteğini alarak üstlendiği görevi daha iyi yapmayı ilke edinmiştir. Üye taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap veren bir politika ile hizmetlerini gerçekleştiren Konya Ticaret Borsası, üye taleplerini, şikâyet ve memnuniyetlerini sorunsuz ve hızlı bir şekilde iletebildiği, bu bildirimlerin dikkatli ve titizlikle değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin sürekli yapıldığı ve kontrol edildiği, müşteri odaklı yaklaşımı takip etmektedir.

Bu kapsamda;
Müşterilerin talep ettikleri bilgiye en kısa zamanda ve en hızlı şekilde ulaşabilmelerine, iletilen tüm taleplerin ve başvuruların en kısa sürede cevaplandırılmasına önem verilmektedir. Talepler doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretilmektedir.
Müşterileri, ilettikleri başvuruların değerlendirmesi ve çözüm aşamalarıyla ilgili en etkin şekilde bilgilendirilmekte olup, kendilerinin bu şekilde sürece aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.
Müşterilerinden gelen öneri ve düşünceleri titizlikle değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılmaktadır.
İletilen tüm başvurular objektif bir çerçevede ele alınarak değerlendirilir.
Müşteri başvuruları esnasında elde edilen kişisel bilgilerin kullanımı yasalarla sınırlı olup, gizlilik prensibine bağlı kalınmaktadır.
Müşteri ilişkilerine ait faaliyetler kurum genelinde paylaşılmakta ve takip edilmektedir.
KTB tarafından sunulan çeşitli iletişim kanallarıyla müşterilerimiz şikâyetlerini, bilgi taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletmekte ve kurumumuza erişim sağlayabilmektedirler.
Müşterilerimiz tarafından yapılan başvuruların değerlendirmesi, çözüm aşamaları ve sonuçları raporlanmakta ve izlenmektedir.
Konya Ticaret Borsası, üyelerinin daha iyi hizmet alabilmesi için, sunulan tüm borsacılık hizmetlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak, yatırımlarına ara vermeden devam etmektedir.