Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şübe Müdürlüğünden gelen yazıda 2018-2019 satış döneminde ticaret borsaları tarafından gerçekleştirilen Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stoklarının şartlı satış işlemleri, ELÜS'lerin tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 26.07.2019 tarihinde faaliyete geçen TÜRİB bünyesinde gerçekleştirilmeye başlandığı ve 2019-2020 satış döneminden itibaren TMO ELÜS Satışlarının TÜRİB üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

TMO ELÜS SATIŞLARI platformu üzerinden gönderilen anlaşmalı özel emirler satış işleminin gerçekleştirilmesi için TÜRİB'e gönderileceğinden, TMO ELÜS SATIŞLARI platformu üyelerinin ELÜS alım işlemlerine devam edebilmesi için henüz kayıt olmamış gerçek/tüzel kişilerin http://www.ktb.org.tr/?cat=44&hb=671 veya https://www.turib.com.tr/acenteler.aspx adreslerinde yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte Konya Ticaret Borsası'na başvurarak TÜRİB'e kayıt olmaları gerekmektedir.

Yatırımcıların TÜRİB'e kaydı için Ticaret Borsaları ile TÜRİB arasında acentelik ilişkisi tesis edilmiştir. Çiftçiler de dâhil olmak üzere tüm yatırımcıların TÜRİB sistemine kaydı TURİB acentesi sıfatıyla hizmet veren ticaret borsaları tarafından ücretsiz yapılmaktadır.

ELÜS'lerin alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın www.turib.com.tr internet adresinde yer alan "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girmek suretiyle yapılmaktadır.

Kayıt aşamasında verilecek hesap bilgisi "ELÜS Alış İşlemi Gerçekleştirebilen Takas Üyesi Aracı Kurum / Bankalar" nezdindeki hesap bilgisi olmalıdır. Bu banka ve aracı kurumları listesi https://www.turib.com.tr/takas-uyeleri.aspx adresinde yer almaktadır.

Söz konusu hesabın ELÜS saklama özelliği taşıması için ilgili aracı kurum/banka tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde de tanımlama yapılması gerektiğinden yatırımcıların banka/aracı kurumların bu konuda uyarması önem arz etmektedir.

TÜRİB'de resmi tatil günleri haricinde hafta içi tam çalışma günlerinde 10:00-12:00 saatleri arasında ELÜS işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. TMO tarafından onaylanan anlaşmalı özel emirler, saat 09:30'da TÜRİB İşlem Platformu'na aktarılacaktır. TMO'nun TÜRİB İşlem Platformu'na gönderdiği satış emirlerine alıcı (kişi, kuruluş ve firmalar) tarafından onay verildikten sonra anlaşmalı özel emir işlemleri gerçekleştirilecektir. Gerçek veya tüzel kişiler, TÜRİB İşlem Platformu'na kaydettirdikleri kendileri veya temsilcilerinin cep telefonuna gelen şifre ve doğrulama kodlan üzerinden TÜRİB İşlem Platformu'na giriş yaparak onay vereceklerdir. Onay işlemleri, TÜRİB İşlem Platformu üzerinde "TMO İşlemleri" menüsü altında yer alan "TMO Satış Emri Onay Listesi'nden yapılacaktır.

Gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların onay aşamasında, Elektronik Kayıt Kuruluşu ve Takas Merkezi Üyesi aracı kurum/bankalarında ELÜS saklaması için tanımlı hesaplarını seçmeleri gerekmektedir. Eğer tek bir hesap tanımlı ise, hesap seçmeye gerek olmadan 'TMO Satış Emri Onay Listesi'ndeki "işlem" sütunu altındaki ilgili işlem satırındaki yeşil "onay" işaretini seçmeleri yeterli olacaktır. Alıcı tarafından onay verildikten sonra alıcı hesabındaki ELÜS bedeli TL tutarı ilgili banka/aracı kurum hesabından otomatik sorgulanacağından alıcı tarafın bakiyesinin yetersiz olması durumunda TMO tarafından girilen satış emirleriyle ilgili işlemlere alıcı tarafından onay verilse dahi iptal edilmiş olarak görünecektir.

Bu nedenler alıcıların, satın alacakları ELÜS'lere ilişkin (TMO'nun satış amirlerini TÜRİB platformuna gönderdiği gön 10:00-12:00 saatleri arasında) alım emrini TÜRİB İşlem Platformuna girerek onaylaması ve ELÜS bedelini alım emrini sisteme girmeden önce banka/aracı kurum nezdindeki hesaplarına yatırması esastır. Alıcının alım emrini onaylamaması, onaylasa dahi banka/aracı kurum nezdindeki hesabında yeterli bedel bulunmaması durumunda satış emri ve Kuruluşumuzca yapılan firma tahsisi iptal edilecektir.

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmuhaberi, fatura vb.)
- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
- Vergi Levhası örneği
- İmza Sirküleri
- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
-Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir.

İletişim:
Konya Ticaret Borsası
Adana - Ankara Çevre Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi 10516 Sokak No:1 42050 Karatay/KONYA
Tel: 0332 342 14 44
Fax: 0332 342 14 56

TÜRİB KAYIT Detaylı Bilgi İçin:
Selçuk Cengiz Tel: 0 332 342 14 44 -110 (dahili) mail: selcukcengiz@ktb.org.tr
Ahmet Memiş Tel: 0 332 342 14 44 -281/282/ 283 (dahili) mail: a.memis@borsakonya.org.tr
Naci Benli Tel: 0 332 342 14 44 -131 (dahili) mail: n.benli@ktb.org.tr

Diğer Duyurular

Duyuru Arşivi

TMO Elektronik Satış Platformu sisteminde ELÜS kapsamındaki ürünlerin için ürün grubu ayrımı yapılmaksızın (Arpa, Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday, Mısır) son talep toplama tarihi 14 Ocak 2020 saat... Devamı

Konya Ticaret Borsası tarafından; 5.000'den fazla katılımcı ve 98.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlayan, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek fuarı Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı'na 15-20 Şubat 2020 tar... Devamı

Bu yıl onuncusu 23-27 Ekim tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenecek YÖREX–Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek panel ve etkinliklerin programı EK-1’de yer almaktadır.
... Devamı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyü... Devamı

5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Ele... Devamı