Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Borsamız organ seçimleri 2022 yılının Ekim ve Kasım ayında yapılacaktır. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği borsa organ seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya borsa organlarına seçilebilmek için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı aranmaktadır.

Üyelerimiz Borsamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek, varsa hatalı kayıtlarını dilekçe ve ekinde sunacakları vergi dairelerinden alacakları vergi numaralarını içeren belge ile Borsamıza başvurmak suretiyle kaydın düzeltilmesi talebinde bulunacaklardır.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Borsamız kayıtları 04.10.2022 mesai bitimine kadar her iş günü 08:00-17:00 mesai saatleri içerisinde Borsa Merkez Binasında incelemeye açık olacaktır.

Bu süre içerisinde söz konusu Borsa kayıtlarını düzeltme talebinde bulunmayan üyelerimiz Borsadaki kayıtların doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

KONYA TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI

Un sanayisinin Geliştirilmiş Sektör Toplantısı bu yıl Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde '2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış ve Beklentiler' temasıyla 30 Eylül-2 Ekim 2022 arası Konya Dedeman Hotel'de gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Orman Bakanı, TMO Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü ve İhracat Genel Müdürü ve çok sayıda panalistin katılacağı Kongre'ye kayıt yaptırmamış üyelerimizin kayıt için;

https://konyausd.org.tr/2002-hasat_sonrasi linkinden kayıtlarını yaptırmaları hususunu bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz, yıllık aidatlarının 1.taksitini 30.06.2022 sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.
5174 Sayılı Kanunun 24. ve 25. maddeleri gereğince, yıllık aidatlar, her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Aidatların zamanında ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanun uyarınca, günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilecektir.

Üyelerimizin cezalı duruma düşmemeleri için, aidatlarını 30 Haziran 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar (17.00) ödemeleri gerekmektedir.

ÖDEMELER ;

" Borsamız web sitesinden ( https://aidat.ktb.org.tr/Login/Index ) Üye kısmından Borsa Sicil Numarasını ve Yetkili T.C. Kimlik Nosunu girerek online olarak,
" Borsamız veznesine nakit veya kredi kartı ile,
" Türkiye Halk Bankası Konya Şb.TR 60 0001 2009 5100 0016 0000 22 IBAN numaramıza EFT veya havale yoluyla ödenebilir.

NOT: Bankaya yapılacak ödemelerde açıklama kısmına üyenin Borsa Sicil Numarası ve Ünvanı mutlaka yazdırılmalıdır.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından; Hal Kayıt Sistemi üzerinden alınan verilere göre sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden sanayicilerin stoklarında fiili olarak bulunması mümkün olmayan geçmiş tarihlere ait önemli miktarda mal bulunduğu tespit edildiği ve sistem kayıtlarında yer alan ancak fiilen sanayicilerin stoklarında bulunmayan malların stok kayıtlarından düşülebilmesi için, bu mallardan; sınai üretimde kullanılmış olanların sınai işletmesine sevk bildirimlerinin, iç piyasaya sunulmuş olanların ise satış/sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılarak depo kayıtlarından çıkışının sağlanması gerekmekte olduğu ilan edilmiştir. Bu itibarla Borsamıza kayıtlı sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden üyelerimizin, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılmamış olan satış veya sevk bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.


Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi Stok Kayıtları Yazısı

2022 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan alım fiyatları ile ton başına makarnalık buğday 6.500 TL'ye, sert ekmeklik buğday 6.050 TL'ye, arpa 5.500 TL'ye yükseltildi.

Çiftçilerin ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satmaları halinde buğdayda 1000 TL, arpada 500 TL ilave hububat alım primi verilecek.

Açıklanan alım fiyatlarıyla birlikte yeni hasat döneminin ülkemize, üreticilerimize, esnafımıza, sanayicimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.

2022 Dönemi TMO Alım Fiyatları Şöyle;

CİNSİ

ALIM FİYATI (TL/TON)

MAKARNALIK BUĞDAYLAR

MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup)

6.500

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY

6.250

EKMEKLİK BUĞDAYLAR

SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)

6.050

DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)

6.025

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY

5.975

ARPA-ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE (2. Grup)

5.500

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>

Toplam 235 duyuru bulundu.