Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde, plastik poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” kullanım kriterleri yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, öncelikle ücretlendirmeye tabi tutulan plastik poşetlerin barkod taşıması, sıfır atık logosu ve çevreci slogan gibi görsel gereksinimleri de taşıması gerektiği belirtilmiştir. Plastik poşetlerin sahip olması gereken özellikler, “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile belirlenmiş olup bu özellikler poşet üreticileri ve satış noktaları açısından bağlayıcılık arz etmektedir. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda, plastik poşetlerde “Barkod”, “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” bulundurulmasında asli sorumluluk satış noktalarına aittir. Barkod, Sıfır Atık Logosu ve Çevreci Sloganlar için belirlenen özellikler aşağıda şekilde sıralanmıştır:

• Barkodlar; poşetin ücreti, boyutu ve kalınlığı ile satış noktasına ayırt edici bilgileri içermelidir. Barkodların minimal boyutu 25,00 mm (Genişlik) x 15,00 mm (Yükseklik) olmalıdır.
• Sıfır Atık Logosu; Bakanlığın web sitesinde yer alan örneğe uygun olarak yüksek konsantrasyonlu tek renk (poşet tonuyla aynı renk ve ton olmamak kaydıyla) veya renkli olarak kullanılabilir. Sıfır Atık Logosu, yüzey alanının %15’ine tekabül edecek büyüklükte olmalıdır.
• Çevreci Sloganlar; Bakanlığın web sitesinde gösterilen örneğe uygun olarak yüksek konsantrasyonlu tek renk (poşet tonuyla aynı renk ve ton olmamak kaydıyla) veya renkli olarak kullanılabilir. Çevreci Slogan, yüzey alanın en az %65’ine tekabül edecek büyüklükte olmalıdır. Slogan kelimeleri ayrılmamak kaydıyla, cümle bütünlüğü bozulmadan, farklı yerleşimlere sahip olabilecektir. Bakanlığın web sitesinde yayımlanan yazı tipi ve işaretlemeleri korunarak, plastik poşetin yüzey alanının ölçüşüne bağlı olarak her bir harf için minimal boyut 15,00 mm (Genişlik) x 20,00 mm (Yükseklik) sağlanmalıdır. Harf özelliklerinin gerektiği durumlar özelinde %15 tolerans payı kullanılabilir. Plastik poşetlerde kullanılabilecek “Çevreci Sloganlar” sınırlı olarak belirlenmiştir.

• Asimetrik yüzey alanına sahip plastik poşetlerde “Çevreci Slogan ve Sıfır Atık Logosu” bulunması zorunlu olan yüzey, poşetin en büyük alanına sahip olan yüzeyi olmalıdır. Sap kısımları hesaplamaya dahil değildir. Sıfır Atık Logosu ve Çevreci Sloganlar plastik poşetin alt-üst ve yan yüzey kenarlarına en fazla 10mm yaklaştırılmalıdır. Barkod ise, plastik poşetin düz yüzeyinde ve poşetin altından en az 10 mm yukarda olmalıdır. Belirlenen kriterlerin teknik olarak sağlanmasının mümkün olmadığının ispatlanması durumunda, Bakanlıkça yapılan değerlendirmelere istinaden Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir.

Yapılan yeni düzenlemelerin uygulamaya dahil olabilmesi amacıyla 01.07.2021 tarihine kadar geçiş süreci öngörülmüştür. 01.01.2022 tarihinden sonra bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasak kapsamına girecektir.


Plastik Poşetlerde "Sıfır Atık Logosu" ve "Çevreci Slogan" kullanım kriterleri

Diğer Duyurular

Duyuru Arşivi

Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle, ilimiz genelinde; Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar.

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs (Cov...
Devamı

TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 02 Nisan 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satı... Devamı

KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki varlıklarını oluşturması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ama... Devamı

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş protokolü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 07.11.2019 tarihinde onaylanarak 21 nolu sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.
...
Devamı

TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 03 Mart 2021 tarihinden itibaren arpa için peşin veya 90 güne ... Devamı