Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

KONYA TİCARET BORSASI
SEÇİM İLANI
(KARATAY 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI)

1- Konya Ticaret Borsası Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile ve Borsa Meclis asıl ve yedek Üyeliği seçimleri 05 KASIM 2022 Cumartesi günü Saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara-Adana çevre yolu Karatay Konya adresinde bulunan Konya Ticaret Borsası Merkez binasında yapılacaktır.

2- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin Şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olmaları ve temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesi veya sicil tasdiknamesinin ov kullanma sırasında Sandık Kurulu Başkanına ibrazı ve vermesi gerekmektedir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık başkanına teslim edilir.

3- Gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri oy kullanırken ayrıca T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanları veya fotoğraflı Resmi Kurumlarca verilen (Ehliyet-Pasaport vs. gibi) ibraz etmek zorundadır.

4- Meslek Komitesi üyeleri ile meclis üyeleri seçimi için birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Meclis üyeliğine aday üyeler, birleşik oy pusulasında Meslek Komitesi Asıl Üyelerinin karşılarına Meclis Asıl üyeliğine adaylar için "Meclis Üyesi Asıl", Meclis Yedek üyeliğine adaylar için "Meclis Üyesi Yedek" şeklinde yazılacaktır.

5- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16.05.2012 tarih ve 262 sayılı kararı uyarınca oy kullanacak gerçek kişilerin listede ve tüzel kişilerin Ticaret sicilinden alacaklan yetki belgesinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 47. ve geçici 1. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan bu yönde gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını kontrol etmeleri ve eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir.

6- TOBB ve Ticaret Bakanlığının ortak veri tabanından alınan Delege listeleri 17-18-19 EKİM 2022 (Pazartesi-Salı-Çarşamba) günlerinde üç gün süre ile Borsa merkez binası ilan panosunda, Karatay İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlan süresi içerisinde Seçme ve Seçilme hakkına sahip Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin Şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkililerin listeleri inceleyerek listeye yazılmayan, bilgilerinde eksik olanların ilgili belgeleri dilekçelerine ekleyerek üç günlük itiraz süresi içinde yapılacak itirazlar bizzat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımıza dilekçe ve ekli belgeler ile müracaat ederek gerekli kayıt ve düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir.

Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üyeler ve delegeler oy kullanamaz.

İlgililere ilan olunur.

Diğer Duyurular

Duyuru Arşivi

Mesleki eğitim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken tedbirler ile ilgili 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 41'inci maddesi gereği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim k... Devamı

Günümüz iş dünyasında, dijital dönüşümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede, dijital dönüşüm konusunda bilinçlenmek ve doğru adımları atmaya başlamak isteyen KOBİ'leri d... Devamı

2022 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatları açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan alım fiyatları ile ton başına makarnalık buğday 9000 TL'ye, ekme...
Devamı

Konya iş dünyasının temsil eden merkez ve ilçe oda ve borsaları olarak; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin depremzedelere kalıcı konut inşası için 1 Milyar TL destekle başlattığı İş Dünyası... Devamı

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi için borsamız tarafından nakdi yardım kampanyası başlatılmıştır.

Desteklerinizi bekleriz.

T.HALK BANKASI A.Ş. (KONYA ŞB.)
1600029...
Devamı