Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

KONYA TİCARET BORSASI
SEÇİM İLANI
(KARATAY 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI)

1- Konya Ticaret Borsası Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile ve Borsa Meclis asıl ve yedek Üyeliği seçimleri 05 KASIM 2022 Cumartesi günü Saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara-Adana çevre yolu Karatay Konya adresinde bulunan Konya Ticaret Borsası Merkez binasında yapılacaktır.

2- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin Şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olmaları ve temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesi veya sicil tasdiknamesinin ov kullanma sırasında Sandık Kurulu Başkanına ibrazı ve vermesi gerekmektedir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık başkanına teslim edilir.

3- Gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri oy kullanırken ayrıca T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanları veya fotoğraflı Resmi Kurumlarca verilen (Ehliyet-Pasaport vs. gibi) ibraz etmek zorundadır.

4- Meslek Komitesi üyeleri ile meclis üyeleri seçimi için birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Meclis üyeliğine aday üyeler, birleşik oy pusulasında Meslek Komitesi Asıl Üyelerinin karşılarına Meclis Asıl üyeliğine adaylar için "Meclis Üyesi Asıl", Meclis Yedek üyeliğine adaylar için "Meclis Üyesi Yedek" şeklinde yazılacaktır.

5- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16.05.2012 tarih ve 262 sayılı kararı uyarınca oy kullanacak gerçek kişilerin listede ve tüzel kişilerin Ticaret sicilinden alacaklan yetki belgesinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 47. ve geçici 1. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan bu yönde gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını kontrol etmeleri ve eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir.

6- TOBB ve Ticaret Bakanlığının ortak veri tabanından alınan Delege listeleri 17-18-19 EKİM 2022 (Pazartesi-Salı-Çarşamba) günlerinde üç gün süre ile Borsa merkez binası ilan panosunda, Karatay İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlan süresi içerisinde Seçme ve Seçilme hakkına sahip Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin Şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkililerin listeleri inceleyerek listeye yazılmayan, bilgilerinde eksik olanların ilgili belgeleri dilekçelerine ekleyerek üç günlük itiraz süresi içinde yapılacak itirazlar bizzat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımıza dilekçe ve ekli belgeler ile müracaat ederek gerekli kayıt ve düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir.

Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üyeler ve delegeler oy kullanamaz.

İlgililere ilan olunur.

Diğer Duyurular

Duyuru Arşivi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından; yabancıların çalışma izinlerine dair iş ve işlemlerin yürütülmesi ile birlikte, ülkemizde bulunan yabancıların işgü... Devamı

1- Konya Ticaret Borsası Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile ve Borsa Meclis asıl ve yedek Üyeliği seçimleri 05 Kasım 2022 Cumartesi günü Saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Ankara-A... Devamı

Üyelerimiz, yıllık aidatlarının 2.taksitini 31.10.2022 sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.
5174 Sayılı Kanunun 24. ve 25. maddeleri gereğince, yıllık aidatlar, her yılın Haziran ve Ekim ayların...
Devamı

Borsamız organ seçimleri 2022 yılının Ekim ve Kasım ayında yapılacaktır. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümler... Devamı

Un sanayisinin Geliştirilmiş Sektör Toplantısı bu yıl Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde '2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış ve Beklentiler' temasıyla 30 Eylül-2 Ekim 2022 aras... Devamı