Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıda ekmek ve ekmek çeşitleri satışında alınan ihtiyati tedbirler kapsamında uyulması gereken kurallara dair İl Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı, ayrıca ekmek hijyeni eğitimleri konusunda, yeni tip koranavirüs (Covid 19) salgınının devam ettiği süre içerisinde toplantılar yapılarak eğitimler düzenlenmesi yerine, kurumlarının internet sitesinde ekmeğin üretim, dağıtım ve satış aşamalarında uygulanması gereken tedbirlere dair üreticilere yönelik eğitim materyalleri yayımlanacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, “Ekmek Satışında Hijyen Kuralları” ile ilgili Bakanlığın ihtiyati tedbirleri içeren ekli yazısında belirtilen konulara dikkat edilmesi üyelerimize duyurulur.


Ekmek Satışında Hijyen Kuralları

Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen iş âlemine destek olunması amacıyla İŞKUR tarafından “Kısa Çalışma Ödeneği” başvuruları alınmaya başlanmıştır. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, bölgesel, sektörel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. 

Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için İşsizlik Sigortası Kanunu'na ekleme yapılmış olup; başvurunun yapıldığı tarihten önceki 3 yılda 600 gün ve üzerinde sigortalı olarak işsizlik primi ödenmiş olması şartı 450 güne ve son 120 gün fiilen sigortalı olması şartı da 60 güne indirilmiştir. 

Kısa Çalışma Ödeneği başvuru şartlarının ve yönteminin anlatıldığı, ayrıca ilgili süreçte kullanılması gereken Kısa Çalışma Talep Formu, İşçi Listesi Formu ve e-posta adreslerinin yer aldığı dosya aşağıdaki ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Konya Ticaret Borsası Başkanlığı

 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler/

https://www.iskur.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/kisa-calisma-odenegi/

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/

18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan; koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi içerisinde yer alan ve iş dünyamızı ilgilendiren hususlar aşağıda listelenmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Ticaret Borsası Başkanlığı 

 

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ

İş Dünyamızı İlgilendiren Hususlar 

 • - Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek- içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenmektedir.

 • - Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacaktır.

 • - Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmektedir.

 • - Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır.

 • - Kredi Garanti Fonu’na sağlanan destek 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacaktır. Bu kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecektir.

 • - İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.

 • - Koronavirüs etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecektir.

 • - Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir.

 • - Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır.

 • - Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacaktır.

 • - Asgari ücret desteği devam edecektir.

 • - İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Koronavirüs (Covid-19) isimli hastalığa karşı iş yerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin hazırlanmış olan bilgilendirme raporu ekte yer almaktadır.


İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜS HAZIRLIKLARI

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden dağıtımı ve satışı yapılacak ekmeklik buğdaylar, makarnalık buğdaylar ve arpalar için 01 Mart – 06 Mart 2020, pirinçler için 03 Mart – 10 Mart 2020 tarihleri arasında talep toplanacak, talep toplanması saat 17:00’da sona erecektir.

Mısır satışları 03 Mart tarihinden itibaren 20 Mart tarihine kadar, nohut satışları ise 03 Mart tarihinden itibaren 26 Mart tarihine kadar her gün saat 10.00-12.00 saatleri arasında TÜRİB ekranından kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak satılacaktır. Bu satışlarda mısır ve nohut için herhangi bir talep toplama işlemi yapılmayacak olup TÜRİB’e üye olan herkes satışlardan faydalanacaktır.

TMO ELÜS ve İthal Ürün Satış Duyurusu

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

Toplam 247 duyuru bulundu.