Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü'nden gelen yazıda ithal bağlantısı yapılan ve Bandırma, İzmir, Derince ve Samsun limanlarına gelen yaklaşık 120 bin ton, Adana Şube Müdürlüğünde stoklu yaklaşık 52 bin ton ve Adana-Konya Şube Müdürlüklerinde ELÜS olarak stoklarda bulunan yaklaşık 42 bin ton MISIR'ın kullanıcılarına yönelik olarak satışa verileceği bildirilmiştir.

Bahse konu mısırlar 840 TL/Ton fiyatla sadece kullanıcılarına yönelik satılacak olup ELÜS satışları ise sadece ilgili platforma üye kullanıcılara yapılacaktır.

Talep sahipleri 12 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar hinterlandında bulunduğu Şube Müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve fabrikalar 2016 yılma ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Talep sahipleri bağlı bulundukları ihracatçı birliklerinden 2016 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2016 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir).

Fabrikalarından halen faaliyette olduklarına gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) istenecektir.


Ayrıntılar için tıklayınız.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan hububatların aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 02 - 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere satışa açıldığı bildirilmiştir.

1) Makarnalık Buğdaylar: Makarnalık buğdayların tamamı sadece kullanıcısına yönelik serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-1'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

2) Ekmeklik Buğdaylar: Yerli ekmeklik buğdaylar (Ek-2) kullanıcılarına, ithal ekmeklik buğdaylar un fabrikalarına, düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar ise sadece un ve bisküvi fabrikalarına peşin bedeli mukabili Ek-1'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Erzurum Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan 2013 mahsulü 1264 kodlu buğdaylar 845 TL/Ton fiyatla satılabilecektir.

Talep Sahiplerinden;
a) Halen faaliyette olduğunu gösterir belge (2017 yılında alınmış olması kaydıyla) ve 2016 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi odalarından veya mali müşavirlerden onaylı olarak alacaklardır). Talep sahipleri, 2016 yılına ait un, bulgur ve bisküvi (kek, gofret, kraker vb.) ihracat miktarlarını veya un, bulgur ve bisküvi (kek, gofret, kraker vb.) ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyerek (ilgili ihracatçı birliklerinden veya mali müşavirden) hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat edecektir. Talep sahiplerinden, 2016 yılı fiili tüketim ve mamul madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olanlardan bu belgeler istenmeyecektir.

b) Yoğun talep gelen stoklar için yapılan hesaplama sonucunda; aylık 100 tondan az buğday düşen talep sahipleri ile yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır.

3) Arpalar: Stoklarımızda bulunan arpalar sadece kullanıcısına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini imal eden işletmeler vb.) 2016 yılı fiili arpa tüketiminin 1/12'sine kadar peşin bedeli mukabili Ek-1'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

4) Mısırlar: Stoklarımızda bulunan mısırlar (Adana Şube stokları hariç) sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları ile kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlar, nişasta ve irmik üreticileri vb.) yönelik serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-1'de belirtilen fiyatlardan 2016 yılı fiili mısır tüketimlerinin 1/12'sine kadar satılacaktır.

Daha önceki dönemden parasını yatıranlara Mayıs ayında da aynı fiyatlarla teslimata devam edilecektir.

İthal bağlantısı yapılan ve İzmir, Bandırma, Derince, Samsun limanlarına gelecek olan yaklaşık 120 bin ton mısırın satışı ile ilgili önümüzdeki günlerde ayrıca talimat verilecektir. Besici ve yetiştiriciler için kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

Talep sahipleri bağlı bulundukları ihracatçı birliklerinden 2016 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2016 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

Genel Hükümler: İthal ürün almak üzere para yatıran ancak teslimatı limanlarda yaşanan yoğunluktan dolayı tamamlanamayan ithal buğday ve arpaların talep sahiplerine teslimatlarına Mayıs ayında da aynı fiyatla devam edilecektir. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile alımı yapılan hububat Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak elektronik satış salonu olan borsalarda satılacak (mısır hariç) olup ilgili Ticaret Borsalarında seans düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. ELÜS satışları büyük miktarlarda değil, daha çok alıcıya ulaşılabilmesi amacıyla küçük partiler halinde yapılacaktır. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) satışlarında Mayıs ayı satış fiyatlarımız (Ek-1) kullanılacaktır.

Lisanslı Depoculuk Ahiboz deposunda stoklu bulunan 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar, 03.04.2017 tarih ve 25437 sayılı hububat satış yazımızdaki fiyatla öncelik kullanıcısına olmak üzere serbest olarak satılabilecektir.


Satış Fiyatları için tıklayınız.
Stoklar için tıklayınız.

KOSGEB Konya Müdürlüğünün 24.03.2017 tarih ve E.2270 sayılı, "KOSGEB İcra Komitesinin almış olduğu karar doğrultusunda, finansman problemi yaşayan KOBİ'lere uygun koşullarda finansman sağlanması amacıyla, 9 banka İle KOSGEB İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalanmış ve bu protokol kapsamında "KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" Programı uygulamasına başlanmıştır. Müdürlüğümüze ulaşan bazı işletmeler kredi sürecinde yaşadıkları problemleri iletmiş olup Müdürlüğümüzce konuya ilişkin aşağıdaki hususların hatırlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Banka şubesi tarafından kredi girişi yapılan işletmelerin kredi başvuruları Müdürlük onayına düşmektedir. Müdürlük onayının verilebilmesi için işletmenin KOSGEB veritabanında kayıtlı ve 2015 beyannamesinin onaylanmış olması gerekmektedir. Bu sebeple banka girişi yapılan işletmelerin, 2015 Kobi Beyannamelerini doldurarak ekleri ile birlikte KOSGEB'e teslim etmeleri gerekmektedir.

Vergi ve/veya SGK borcu olan işletmeler de krediden faydalanabilmekte olup Vergi ve/veya SGK borcunun KOSGEB tarafından ödenen faiz/kar payı desteği kadar tutarı banka tarafından işletmeye kullandırılacak kredi tutarından düşülerek, ilgili kuruma ödenmesi sağlanmakta, kalan bakiye kredi olarak işletmeye kullandırılabilmektedir. Kredi protokolünde işletmelerden alınabilecek azami masraf tutarı belirlenmiş olup bu tutarın üzerinde masraf kesintisi yapılmamalıdır.

Teminat güçlüğü çeken işletmeler KGF Ve TESKOMB aracılığıyla teminat sorunlarını çözebilmektedir.

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla; Kalkınma Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Uluslararası Ar-Ge Zirvesi ve Ar-Ge Merkezleri Fuarı düzenlenecektir. Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Fuar kapsamında üniversiteler ve kamudan araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere sanayi kesimine tahsis edilecek stantlarda faaliyetlerine ilişkin tanıtım yapılmasına ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır. İlgili kişilerin işbirliği görüşmelerini yapabilmeleri açısından küçük toplantı salonları da tahsis edilecektir.

Fuara stantla katılım sağlamak isteyen firmalar linkten detaylı bilgiye ulaşabilirler: http://argezirvesi.org

Ayrıca bu etkinlik kapsamında ikili iş görüşmeleri programları da düzenlenecektir. İkili iş görüşmelerine linkten kayıt yaptırılarak faydalanılabilir: http://b2bkayit.argezirvesi.org/ContactPage.aspx

Zirve hakkında detaylı bilgi ve ziyaretçi olarak kayıt için: http://argezirvesi.org/index.php/kayit/

TC Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile TOBB arasında 02 Aralık 2016 tarihinde imzalanan “TOBB NEFES KREDİSİ” protokolü kapsamında oda borsa üyeleri adı geçen bankalardan 12 Aralık 2016 itibariyle kredi kullanımına başlamış ve halen kredi kullanmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede TOBB Nefes Kredisi kapsamında gerçekleşen kredi kullandırmalarında 250,00-TL banka ve 250,00-TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının % 0,5’i (bindebeş) oranında komisyon olmak üzere bir takım ücretler ödenmektedir. Ancak, 27.02.2017 tarih 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile KOBİ’lerde kefalet oranı % 85’ten % 90’a yükseltilmiş ve komisyon oranı da başka hiçbir masraf olmaksızın (banka ve KGF dâhil olmak üzere) %0,03 (onbindeüç) oranına düşürülmüştür.

Dolayısıyla, yeni BKK gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve Denizbank’tan kullanılacak TOBB Nefes Kredilerinde, kredinin sadece %0,03’ü(onbindeüç) kadar bir masraf alınabilecektir. (Örneğin 100.000,- TL’lik bir kredi için 30,-TL).

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

Toplam 248 duyuru bulundu.