Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş protokolü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 07.11.2019 tarihinde onaylanarak 21 nolu sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Dikili TDİSOB İzmir Valiliği, Dikili Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası ve Bergama Ticaret Odası işbirliğinde kurulmuştur.

Dikili TDİSOB ile seralarda kullanılacak ileri teknolojik uygulamalar ile tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması, başta su ve enerji olmak üzere kaynakların etkin kullanımı, maliyetlerin düşürülmesi, güvenli gıda arzının sağlanması, izlenilebilirlik gibi pek çok avantaj sağlanarak tarımda katma değer arttırılacak ve sürdürülebilir üretimin yanı sıra tarım sanayi entegrasyonu da sağlanacaktır.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük modern sera kümelenme bölgesi özelliğini taşımaktadır. TDİOSB imar planında 50 adet sera parseli ve 33 adet de sanayi parseli bulunmaktadır. 1.823 dekar alanda 50 adet teknolojik sera işletme parselinde her türlü yaş sebze ve meyve konusunda üretim gerçekleştirilebilecektir. 315 Dekar alanda 33 parselden oluşan sanayi alanında soğuk hava deposu, sebze ve meyve kurutma tesisleri, paketleme tesisleri, sera ekipmanları, otomasyon ekipmanları, sulama ekipmanları gibi ihtisas konusuna uygun fabrikalar kurulabilecektir.

Bölgede kurulacak seraların ısıtılmasında, bölge müdürlüğü adına olan jeotermal ruhsatlardan elde edilecek jeotermal enerji kaynakları kullanılacaktır. Tam entegre yenilenebilir enerji kullanımı hedefiyle jeotermal enerji ile birlikte güneş enerjisi (GES), rüzgar enerjisi (RES) ve biyogaz enerjisinden de faydalanmak üzere bölge içinde alanlar oluşturulmuştur. Dikili TDİOSB, modern tesisleri, yenilenebilir enerji sistemleri ve geniş alanlarda yayılan yeşil alanları ile birlikte tam entegre yeşil TDİOSB projesidir.

Parsel tahsisi hızla devam eden projede, alt yapı çalışmalarına doğru ilerlemektedir. Hedef 2021 yılının ikinci yarısında alt yapı inşaatlarına başlamak ve 2023 yılı içinde sera ve sanayi parsellerini yatırımcılara teslim etmektir.

Dikili TDİOSB Hakkında ayrıntılı bilgiye ve parseller ile ilgili detaylara http://www.dikilitdiosb.org.tr/ linkinden ulaşılabilmektedir.

TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 03 Mart 2021 tarihinden itibaren arpa için peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız, diğerleri için ise peşin bedel mukabilinde satılacaktır.


Ek-1 : Esaslar
Ek-2 : Fiyatlar

Konya Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle hayata geçen Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı kapsamında 18 adet Oda/Borsa ve üyelerinin katılımları ile 19.02.2021 tarih Saat 11:00'de bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantılar:

•Giriş konuşması
•Sunum
•Soru Cevap olmak üzere 3 kısımda gerçekleşecektir.

Toplantı Katılım Linki
https://ziraatteknoloji.webex.com/ziraatteknoloji-tr/j.php?MTID=mf2138907ff5c75688476bdfc34d13df7

Diğer Katılım Yöntemleri:
Toplantı numarasıyla katıl
Toplantı numarası (erişim kodu): 182 913 8340
Toplantı parolası: 1863

Mobil cihazdan katılmak için dokunun (sadece katılımcılar)
+1-415-655-0001,,1829138340## US Toll

Telefon ile katılın
+1-415-655-0001 US Toll
Küresel çağrı numaraları

Video sisteminden veya uygulamasından katılın
Ara 1829138340@ziraatteknoloji.webex.com

Ayrıca 173.243.2.68 numarasını çevirip toplantı numaranızı girebilirsiniz.

Microsoft Lync veya Microsoft Skype Kurumsal'ı kullanarak katılın
Ara 1829138340.ziraatteknoloji@lync.webex.com

TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren buğday, mısır ve nohut için peşin bedel mukabilinde arpa için peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılacaktır.

EK 1 Satışa Açılan Stok Listesi
EK 2 Fiyat Listesi
EK 3 Hesaplama Tablosu
EK 4 Taahütname
Taahütname
Duyuru Metni

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği kapsamında başta akaryakıt, LPG dispenseri, 2000 kg üstü kantarlar olmak üzere ölçü aletkerinin muayenelerine 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlanmıştır. Bu minvalde 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yukarıda sayılan ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının ŞUBAT AYI SONUNA kadar TSE' ye yapılması gerekmektedir.

Başvuru : https://basvuruportal.tse.org.tr
Konya Bölge Koordinatörlüğü : 0 (332) 239 04 80-81

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

Toplam 247 duyuru bulundu.