Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

1- Konya Ticaret Borsası Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile ve Borsa Meclis asıl ve yedek Üyeliği seçimleri 05 Kasım 2022 Cumartesi günü Saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Ankara-Adana çevre yolu Karatay Konya adresinde bulunan Konya Ticaret Borsası Merkez binasında yapılacaktır.

2-Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin Şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olmaları ve temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesi veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında Sandık Kurulu Başkanına ibrazı ve vermesi gerekmektedir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık başkanına teslim edilir.

3-Gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri oy kullanırken ayrıca T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanları veya fotoğraflı Resmi Kurumlarca verilen (Ehliyet-Pasaport vs. gibi) ibraz etmek zorundadır.

4- Meslek Komitesi üyeleri ile meclis üyeleri seçimi için birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Meclis üyeliğine aday üyelerin asıl üyelerinin karşılarına (Meclis Üyesi Asıl) yedek üyelerin karşılarına (Meclis Üyesi Yedek) şeklinde yazılacaktır.

5-Tobb ve Bakanlık veri tabanından alınan ve kesinleşen delege listeleri 1-2-3 Kasım 2022(Salı-Çarşamba-Perşembe) günlerinde üç gün süre ile Borsa merkez binası ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlgililere ilan olunur.

Konya-Karatay
1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

Üyelerimiz, yıllık aidatlarının 2.taksitini 31.10.2022 sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.
5174 Sayılı Kanunun 24. ve 25. maddeleri gereğince, yıllık aidatlar, her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Aidatların zamanında ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanun uyarınca, günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilecektir.

Üyelerimizin cezalı duruma düşmemeleri için, aidatlarını 31 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar (17.00) ödemeleri gerekmektedir.

ÖDEMELER ;

" Borsamız web sitesinden ( https://aidat.ktb.org.tr/Login/Index ) Üye kısmından Borsa Sicil Numarasını ve Yetkili T.C. Kimlik Nosunu girerek online olarak,
" Borsamız veznesine nakit veya kredi kartı ile,
" Türkiye Halk Bankası Konya Şb.TR 60 0001 2009 5100 0016 0000 22 IBAN numaramıza EFT veya havale yoluyla ödenebilir.

NOT: Bankaya yapılacak ödemelerde açıklama kısmına üyenin Borsa Sicil Numarası ve Ünvanı mutlaka yazdırılmalıdır.

KONYA TİCARET BORSASI
SEÇİM İLANI
(KARATAY 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI)

1- Konya Ticaret Borsası Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile ve Borsa Meclis asıl ve yedek Üyeliği seçimleri 05 KASIM 2022 Cumartesi günü Saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara-Adana çevre yolu Karatay Konya adresinde bulunan Konya Ticaret Borsası Merkez binasında yapılacaktır.

2- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin Şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olmaları ve temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesi veya sicil tasdiknamesinin ov kullanma sırasında Sandık Kurulu Başkanına ibrazı ve vermesi gerekmektedir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık başkanına teslim edilir.

3- Gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri oy kullanırken ayrıca T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanları veya fotoğraflı Resmi Kurumlarca verilen (Ehliyet-Pasaport vs. gibi) ibraz etmek zorundadır.

4- Meslek Komitesi üyeleri ile meclis üyeleri seçimi için birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Meclis üyeliğine aday üyeler, birleşik oy pusulasında Meslek Komitesi Asıl Üyelerinin karşılarına Meclis Asıl üyeliğine adaylar için "Meclis Üyesi Asıl", Meclis Yedek üyeliğine adaylar için "Meclis Üyesi Yedek" şeklinde yazılacaktır.

5- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16.05.2012 tarih ve 262 sayılı kararı uyarınca oy kullanacak gerçek kişilerin listede ve tüzel kişilerin Ticaret sicilinden alacaklan yetki belgesinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 47. ve geçici 1. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan bu yönde gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını kontrol etmeleri ve eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir.

6- TOBB ve Ticaret Bakanlığının ortak veri tabanından alınan Delege listeleri 17-18-19 EKİM 2022 (Pazartesi-Salı-Çarşamba) günlerinde üç gün süre ile Borsa merkez binası ilan panosunda, Karatay İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlan süresi içerisinde Seçme ve Seçilme hakkına sahip Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin Şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkililerin listeleri inceleyerek listeye yazılmayan, bilgilerinde eksik olanların ilgili belgeleri dilekçelerine ekleyerek üç günlük itiraz süresi içinde yapılacak itirazlar bizzat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımıza dilekçe ve ekli belgeler ile müracaat ederek gerekli kayıt ve düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir.

Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üyeler ve delegeler oy kullanamaz.

İlgililere ilan olunur.

Borsamız organ seçimleri 2022 yılının Ekim ve Kasım ayında yapılacaktır. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği borsa organ seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya borsa organlarına seçilebilmek için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı aranmaktadır.

Üyelerimiz Borsamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek, varsa hatalı kayıtlarını dilekçe ve ekinde sunacakları vergi dairelerinden alacakları vergi numaralarını içeren belge ile Borsamıza başvurmak suretiyle kaydın düzeltilmesi talebinde bulunacaklardır.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Borsamız kayıtları 04.10.2022 mesai bitimine kadar her iş günü 08:00-17:00 mesai saatleri içerisinde Borsa Merkez Binasında incelemeye açık olacaktır.

Bu süre içerisinde söz konusu Borsa kayıtlarını düzeltme talebinde bulunmayan üyelerimiz Borsadaki kayıtların doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

KONYA TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI

Un sanayisinin Geliştirilmiş Sektör Toplantısı bu yıl Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde '2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış ve Beklentiler' temasıyla 30 Eylül-2 Ekim 2022 arası Konya Dedeman Hotel'de gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Orman Bakanı, TMO Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü ve İhracat Genel Müdürü ve çok sayıda panalistin katılacağı Kongre'ye kayıt yaptırmamış üyelerimizin kayıt için;

https://konyausd.org.tr/2002-hasat_sonrasi linkinden kayıtlarını yaptırmaları hususunu bilgilerinize sunarız.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

Toplam 247 duyuru bulundu.