Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden dağıtımı ve satışı yapılacak ekmeklik buğdaylar, makarnalık buğdaylar ve arpalar için 01 Mart – 06 Mart 2020, pirinçler için 03 Mart – 10 Mart 2020 tarihleri arasında talep toplanacak, talep toplanması saat 17:00’da sona erecektir.

Mısır satışları 03 Mart tarihinden itibaren 20 Mart tarihine kadar, nohut satışları ise 03 Mart tarihinden itibaren 26 Mart tarihine kadar her gün saat 10.00-12.00 saatleri arasında TÜRİB ekranından kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak satılacaktır. Bu satışlarda mısır ve nohut için herhangi bir talep toplama işlemi yapılmayacak olup TÜRİB’e üye olan herkes satışlardan faydalanacaktır.

TMO ELÜS ve İthal Ürün Satış Duyurusu

TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır.

Toptan ve perakende olarak satışa sunulan paketli pirinç ve bakliyatın satış fiyatları (Ek-2) 02 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar geçerli olacaktır.

Mart Ayı Satış Duyurusu Talimatı
EK 1 Mart Ayında Satışa Açılan Stok Listesi
EK 2 Fiyat Listesi
EK 3 Makarnalık Buğday Hesaplama Tablosu
EK 4 Taahhütname

Elazığ-Malatya deprem bölgesine yaptırılacak İlköğretim Okulu için Konya Valiliğinden alınan izinle Konya Ticaret Odası tarafından ülke genelinde nakdi yardım kampanyası başlatılmıştır.

Yardımlarınızı aşağıda yer alan ilgili hesap numaralarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekler, saygılar sunarız.

Banka Hesap Numaraları:


HESAP İSMİ

BANKA/ŞUBE

IBAN NUMARASI

Konya Ticaret Odası Elazığ-Malatya Deprem Yardım Hesabı

Vakıfbank Konya Nalçacı Şubesi

TR040001500158007309873601

Konya Ticaret Odası Elazığ-Malatya Deprem Yardım Hesabı

Vakıf Katılım Büsan Şubesi

TR780021000000001473100004

Konya Ticaret Odası Elazığ-Malatya Deprem Yardım Hesabı

Ziraat Bankası Konya Girişimci Şube

TR830001002087358834305065

Konya Ticaret Odası Elazığ-Malatya Deprem Yardım Hesabı

Ziraat Katılım Selçuklu Konya  Şubesi

TR310020900000014949000003

Konya Ticaret Odası Elazığ-Malatya Deprem Yardım Hesabı

Türkiye İş Bankası Aziziye/Konya Şubesi

TR350006400000145014000042

Konya Ticaret Odası Elazığ-Malatya Deprem Yardım Hesabı

Halkbank Konya Şubesi

TR630001200951000016000356

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9. Maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadır.

Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında kullanılan damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletleri için 28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile geçici muafiyet getirilmişti. Bu muafiyetten yararlanmak tartı aleti sahiplerine 28 Mayıs 2019 tarihine kadar süre tanınmış bir çok esnaf bu süre içinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine ve yetkili muayene servislerine başvuruda bulunmuş cezalı duruma düşmekten kurtulmuşlardır.

Ancak bu muafiyetten yararlanılmayıp, zamanında periyodik muayene için müracaat edilmeyen ve kullanılmasına devam edilen tartı aletleri için 2020 yılı Ocak, Şubat aylarında müracaat etseler dahi kullanılan tarı aletlerine kanun gereği idari para cezası uygulanacaktır. Muayenesiz ve damgasız tartı aleti kullananlara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesi hükümlerine göre idari para cezası uygulanır ve eksiklerini 30 gün içerisinde giderilmeyen tartı aletlerine el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.

2018 yılı damgalı olan tartı aletleri sahipleri ise 2020 yılı Şubat ayı son gününe kadar ilgili mercilere müracaat etmeleri halinde hiçbir cezaya maruz kalmadan tartı aletlerini kullanmaya devam edebileceklerdir.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince tartı aletlerinde ciddi bir denetim planlanmakta olup tartı aleti kullanıcılarının mağdur olmamaları için tartı aletlerini iki yılda bir aşağıda belirtilen mercilere muayene ettirmelerine azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

TSE've Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:
- 2.000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
- Hassas kütle ölçüleri, 5kg'dan yukarı kütle ölçüleri,

Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat Edilmesi Gereken Tartı Aletleri;
- I. ve II. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri(Kuyumcu ve Eczanede kullanılan teraziler)
- Tartım kapasitesi 2.000 kg'a kadar olan (2.000 kg dahil) III. ve IV. Sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav vb. kullanılan teraziler)
- Otomatik tartı aletleri,

Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri

- Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
- Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartı kapasitesi 2.000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden,
- Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek kollu Kantarlar, İbreli Teraziler

02 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara ve damga süresini geçirmiş ve damgası kopmuş, bozulmuş, ölçü ve ölçü aletlerini kullananlara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre 613 TL ile 12.258 TL arasında değişen oranlarda idari para cezası uygulanacaktır.

TMO stoklarında bulunan ve ek duyuruda yer alan hubat ve bakliyatlar duyuruda belirtilen esaslar ve fiyatlarla 01-29 Şubat 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır.İlgili duyuru ektedir.


TMO Hububat, Bakliyat ve Pirinç Satışı Dökümanı

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

Toplam 248 duyuru bulundu.