Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği kapsamında başta akaryakıt, LPG dispenseri, 2000 kg üstü kantarlar olmak üzere ölçü aletkerinin muayenelerine 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlanmıştır. Bu minvalde 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yukarıda sayılan ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının ŞUBAT AYI SONUNA kadar TSE' ye yapılması gerekmektedir.

Başvuru : https://basvuruportal.tse.org.tr
Konya Bölge Koordinatörlüğü : 0 (332) 239 04 80-81

TMO Konya Şube Müdürlüğünden gelen yazıda 2021 Ocak ayı TMO Hububat ve Bakliyat satışlarına başlandığı bildirilmiştir. Duyuru, satışa sunulan ürünler ve şartlarla ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.

EK 1 Ocak Ayında Satışa Açılan Stok Listesi
EK 2 Fiyat Listesi
EK 3 Mak Buğ Hesaplama Tablosu
EK 4 Şubeler Bildirim Formu
Duyuru Metni

Ticaret Bakanlığı tarafından esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin "KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre başvurular e-devlet üzerinden alınacaktır. Destek başvurularına ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülmektedir.

Tebliğ içeriğine ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği sağlanacaktır.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanacaktır.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir.

Söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenmiştir. 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında desteklenecek ekonomik faaliyetler için tıklayınız.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI

Son dönemlerde ortaya çıkan farklı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı lütfen dikkatli olalım. Covid-19 aşısı, Kredi Kartı İşlemleri ve Aidatı, Kurye ve Kargocu kılığında resmi evrak getirdiğini söyleyerek farklı evraklara imza almak isteyen dolandırıcılar, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarından aradığını söyleyip kendisini müfettiş olarak tanıtan bazı kötü niyetli kişiler ile çalışma hayatı ile ilgili bir toplantı yapılacağından bahisle kitap satmaya çalışarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilerden gelen SMS ve aramalarla ilgili lütfen daha dikkatli olalım.

TMO Konya Şube Müdürlüğünden alınan yazıda, stoklarda bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 04 Aralık 2020 tarihinden itibaren buğday, mısır ve nohut için peşin bedel mukabilinde arpa için peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılacağı bildirilmiştir.

Ek-1 listede yer alan Kayseri, Çorum, Sivas ve Erzurum Şube Müdürlükleri ekmeklik buğday stokları, Diyarbakır şube müdürlüğü TMO deposundaki stoklu yerli makarnalık buğday ile liman şubeler ve ELÜS arpa stokları dışındaki tüm arpalar stokları Şube Müdürlüklerince talep toplamak suretiyle satılacaktır.

Ek-1 listede yer alan diğer stoklar ise (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır ve nohut) TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden talep toplamak suretiyle TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığınca tahsis edilerek satışı gerçekleştirilecektir. Bu ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.

EK 1 Aralık Ayında Satışa Açılan Stok Listesi.xlsx
EK 2 Fiyat Listesi
EK 3 Mak Buğ Hesaplama Tablosu
EK 4 Şubeler Bildirim Formu
Konya Talimat
EK 6 Taahhütname

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

Toplam 248 duyuru bulundu.