Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

TMO Kırıkkale Şube Müdürlüğü ve TMO Konya Şube Müdürlüğü tarafından TOPRAK TARIM LİDAŞ ve GK Tarım LİDAŞ'ta bulunan nitelik ve detayları aşağıdaki tabloda yer alan ELÜS'ler belirtilen birim fiyatlar üzerinden ve belirtilen günlerde satışa sunulacaktır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü tarafından Konya ili çiftçilerinden alınan Mısırlar Konya Ticaret Borsası Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları (TÜVEİP) ELÜS İşlem Piyasasında 07.02.2017 Salı günü satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak ELÜS'lere ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. ELÜS İşlem Piyasası üzerinden satışa açılan Mısır ELÜS'lerini satın almak isteyen üyelerimiz, alım işlemlerini www.borsakonya.org.tr üzerinden maksimum 150 Ton ve 0,775 birim fiyatla gerçekleştirebilirler.

Stoklarımızda bulunan hububatlar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 01 - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında satışa açılmıştır.

1)Ekmeklik Buğdaylar
Stoklarımızda bulunan ekmeklik buğdayların (1261-1374 kodlar arası) tamamı, kişi ve kuruluş ayırımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-l'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Düşük vasıflı ekmeklik buğdayların (1661-1671 kodlu) satışı ise sadece un ve bisküvi fabrikalarına serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-l'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Ayrıca stoklarımızda bulunan 2015 ve 2016 yılı mahsulü ekmeklik buğdaylar (1261 - 1374 arası kodlar) sadece uu fabrikalarına yönelik peşin satışlarının yanı sıra teminat mektubu alınarak 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak Ek-l'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır,

Vadeli satışlar; yıllık buğday fiili tüketim miktarı toplamı 20 bin ton ve altında olan un fabrikalarına yönelik olarak 1 aylık fiili tüketimi kadar yapılacaktır, (20 bin ton sınırının belirlenmesinde mamul madde ihracatının buğday karşılığı düşülmeyecektir.)

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak buğday almak istemeleri durumunda faaliyette bulundukları ayların fiili tüketim ortalaması kadar, fiili tüketim belgesi henüz olmayan fabrikalara ise 300 tona kadar satış yapılabilecektir.

Ocak ayında 90 güne kadar vadeli ve vade farkız olarak sözleşme imzalayıp teslimatı bitmemiş sözleşmelerin teslimatına fiyat farkı uygulanmadan Şubat ayında da devam edilebilecektir.

Vadeli ve vade farksız olarak ekmeklik buğdaylardan almak isteyen talep sahiplerinden:
o Halen faaliyette olduğunu gösterir (İstekliler, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) belge,
o 2016 yılına ait fiili tüketim belgesi, (2016 yılına alt fiili tüketim belgesi temin edilememesi durumunda 2015 yılına ait fiili tüketim belgesi de kabul edilebilecektir,)
o Var ise Mamul madde ihracatım gösteren belge istenecektir.

Talep sahipleri, 2016 veya 2015 yılına ait un ihracat miktarlarını veya un İhracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (İhracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden). Talep sahiplerinden, fiili tüketim ve mamul madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olanlardan bu belgeler istenmeyecektir.

Firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2016 veya 2015 (fiili tüketim belgesini hangi yıl vermiş ise o yıla ait) yılı için 1/12'sine kadar satış yapılacaktır.

2) Makarnalık Buğdaylar
Stoklarımızda bulunan yerli ve ithal makarnalık buğdayların tamamı kişi ve kuruluş ayırımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-l'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

3) Arpalar
Stoklarımızda bulunan arpalar kullanıcısına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini İmal eden işletmelere) serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-l'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
Hububat alım-satımı ile iştigal eden tüccarlara ise arpalar (tüccar başına tüm şubeler dahil) aylık toplam 100 tona kadar peşin bedeli mukabili Ek-l'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Tüccarların limit takibini hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğü yapacaktır.

4) Çavdar ve Tritikale
Stoklarımızda bulunan çavdar ve tritikale kişi ve kuruluş ayırımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-l'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır,

5) Mısırlar
Stoklarımızda bulunan mısırlar kişi ve kuruluş ayırımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-l'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Genel Hükümler
Satışa açılan stoklara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar öncelikle kullanıcılarına satılacak, kullanıcılarının da yoğun talebi olan stoklar ise fiili tüketim esasına göre dağıtılabilecektir.

Teslimat süreleri tüm ürünler için son teslim tarihi 28 Şubat 2017'yi geçmeyecektir.


Ayrıntılar için tıklayınız.

Konya Ticaret Borsası Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları (TÜVEİP) ELÜS İşlem Piyasasında gerçekleşen ELÜS işlemlerine ek olarak Toprak Mahsulleri Ofisi Kangal Ajans Amirliği tarafından Sivas ili Kangal ilçesi çiftçilerinden alınan buğdaylar ELÜS İşlem Piyasasında haftada iki gün (Çarşamba-Cuma) olmak üzere 28.02.2017 tarihine kadar satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak buğdaylara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM Genel Kurulunda 18.01.2017 tarihinde kabul edilmiş ve 27/01/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Kanun ile 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme imkânı getirilmiştir. Yapılandırma kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. Kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunmakla birlikte ödemelerini yapamayanlar dilemeleri halinde 2017 yılının Mayıs ayı sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabilecekler ya da taksitli ödemeye geçebileceklerdir.

Ayrıca Kanun ile kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde söz konusu borçlarının tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecektir.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

Toplam 248 duyuru bulundu.