Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Afetler sonucunda yaşanan kayıplar, hem ülke ekonominin büyümesini ve kalkınmasını hem de bireylerin gelir dağılımını etkilemektedir. Herhangi bir afet durumunda üretimin ve ticaretin en az seviyede etkilenmesi için, işletmelerin de afetlere karşı hazır olması gerekmektedir.

Bu doğrultuda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İçişleri Bakanlığı arasında "AFAD Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

Söz konusu protokol kapsamında, AFAD tarafından hazırlanan "İş Yerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi" videosunu buradan izleyebilirsiniz. https://youtu.be/3XrRWkvewKI

Ayrıca eğitim kapsamında AFAD tarafından hazırlanan afet farkındalığı hakkındaki afişler paylaşılmıştır.

Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle, ilimiz genelinde; Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar.

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla;

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmektedir.

Bu kapsamda Ramazan ayındaki tedbirlere yönelik İçişleri Bakanlığının 12.04.2021 tarih ve 6421 sayılı genelgesi kapsamında Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 12.04.2021 tarih ve 13 sayılı karara ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

http://www.konya.gov.tr/12042021-tarihli-13-nolu-konya-il-umumi-hifzissihha-kurul-karariKONYA TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI

TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 02 Nisan 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır. Besici ve yetiştiricilere yapılan arpa satışları peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak gerçekleştirilecektir.

TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya TMO Şube Müdürlüklerince satılacak stoklar Ek-1 listede belirtilmiştir.

ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.

EK 1 Satışa Açılan Stok Listesi
EK 2 Fiyat Listesi
Taahütname
Duyuru Metni

KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki varlıklarını oluşturması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla "Küçük İşletmeler İçin Google" projesi başlatılmıştır.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Google işbirliğinde "Küçük İşletmeler için Google" platformu kullanıma sunulmuştur. Platforma https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/ adresinden erişilebilmektedir.

Birliğimiz ve Google işbirliğinde ücretsiz olarak kullanıma sunulan platformda KOBİ'lerin dijital ekonomiye uyum sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesi için gerekli ürün ve çözüm önerileri tek bir platform üzerinden adım adım açıklanmaktadır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde, plastik poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” kullanım kriterleri yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, öncelikle ücretlendirmeye tabi tutulan plastik poşetlerin barkod taşıması, sıfır atık logosu ve çevreci slogan gibi görsel gereksinimleri de taşıması gerektiği belirtilmiştir. Plastik poşetlerin sahip olması gereken özellikler, “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile belirlenmiş olup bu özellikler poşet üreticileri ve satış noktaları açısından bağlayıcılık arz etmektedir. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda, plastik poşetlerde “Barkod”, “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” bulundurulmasında asli sorumluluk satış noktalarına aittir. Barkod, Sıfır Atık Logosu ve Çevreci Sloganlar için belirlenen özellikler aşağıda şekilde sıralanmıştır:

• Barkodlar; poşetin ücreti, boyutu ve kalınlığı ile satış noktasına ayırt edici bilgileri içermelidir. Barkodların minimal boyutu 25,00 mm (Genişlik) x 15,00 mm (Yükseklik) olmalıdır.
• Sıfır Atık Logosu; Bakanlığın web sitesinde yer alan örneğe uygun olarak yüksek konsantrasyonlu tek renk (poşet tonuyla aynı renk ve ton olmamak kaydıyla) veya renkli olarak kullanılabilir. Sıfır Atık Logosu, yüzey alanının %15’ine tekabül edecek büyüklükte olmalıdır.
• Çevreci Sloganlar; Bakanlığın web sitesinde gösterilen örneğe uygun olarak yüksek konsantrasyonlu tek renk (poşet tonuyla aynı renk ve ton olmamak kaydıyla) veya renkli olarak kullanılabilir. Çevreci Slogan, yüzey alanın en az %65’ine tekabül edecek büyüklükte olmalıdır. Slogan kelimeleri ayrılmamak kaydıyla, cümle bütünlüğü bozulmadan, farklı yerleşimlere sahip olabilecektir. Bakanlığın web sitesinde yayımlanan yazı tipi ve işaretlemeleri korunarak, plastik poşetin yüzey alanının ölçüşüne bağlı olarak her bir harf için minimal boyut 15,00 mm (Genişlik) x 20,00 mm (Yükseklik) sağlanmalıdır. Harf özelliklerinin gerektiği durumlar özelinde %15 tolerans payı kullanılabilir. Plastik poşetlerde kullanılabilecek “Çevreci Sloganlar” sınırlı olarak belirlenmiştir.

• Asimetrik yüzey alanına sahip plastik poşetlerde “Çevreci Slogan ve Sıfır Atık Logosu” bulunması zorunlu olan yüzey, poşetin en büyük alanına sahip olan yüzeyi olmalıdır. Sap kısımları hesaplamaya dahil değildir. Sıfır Atık Logosu ve Çevreci Sloganlar plastik poşetin alt-üst ve yan yüzey kenarlarına en fazla 10mm yaklaştırılmalıdır. Barkod ise, plastik poşetin düz yüzeyinde ve poşetin altından en az 10 mm yukarda olmalıdır. Belirlenen kriterlerin teknik olarak sağlanmasının mümkün olmadığının ispatlanması durumunda, Bakanlıkça yapılan değerlendirmelere istinaden Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir.

Yapılan yeni düzenlemelerin uygulamaya dahil olabilmesi amacıyla 01.07.2021 tarihine kadar geçiş süreci öngörülmüştür. 01.01.2022 tarihinden sonra bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasak kapsamına girecektir.


Plastik Poşetlerde "Sıfır Atık Logosu" ve "Çevreci Slogan" kullanım kriterleri

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>

Toplam 247 duyuru bulundu.